Aprobado un permiso retribuído recuperable para os traballadores de servizos non esenciais

Aprobado un permiso retribuído recuperable para os traballadores de servizos non esenciais