OBRAS CENTRO DE SAÚDE GONDOMAR

OBRAS CENTRO DE SAÚDE GONDOMAR
FOTO: ALBERTO RODRÍGUEZ // Construción do Centro de Saúde de Gondomar.