BANCO DE ALIMENTOS DE VIGO

BANCO DE ALIMENTOS DE VIGO
FOTO: MARCOS CANOSA // Nave do Banco de Alimentos de Vigo.