IMPLANTADO UN SISTEMA INFORMÁTICO DE CITAS PREVIAS NAS INTERVENCIÓNS DE ARMAS E EXPLOSIVOS

IMPLANTADO UN SISTEMA INFORMÁTICO DE CITAS PREVIAS NAS INTERVENCIÓNS DE ARMAS E EXPLOSIVOS