OUTRO MAL ANO PARA OS ARROACES DAS RÍAS BAIXAS

OUTRO MAL ANO PARA OS ARROACES DAS RÍAS BAIXAS
FOTO: CEMMA // Cachorro recén nacido coa nai e outros membros da manda.