VINCE STONE

VINCE STONE
DJ Vince Stone, Malheiro e Awa Fhami na gravación do vídeo clip en Cabo Silleiro.