CONTROL DA GARDA CIVIL DE TRÁFICO

CONTROL DA GARDA CIVIL DE TRÁFICO
FOTO: GARDA CIVIL // Control da Garda Civil de Tráfico en Nigrán.