CARMELA SILVA PRESENTA AS CONCLUSIÓNS DA FASE DE CONCERTACIÓN DO PLAN ESTRATÉXICO DE TURISMO

CARMELA SILVA PRESENTA AS CONCLUSIÓNS DA FASE DE CONCERTACIÓN DO PLAN ESTRATÉXICO DE TURISMO
FOTO: DEPUTACIÓN DE PONTEVEDRA
Anuncios