ZONA AFECTADA POLO PLAN ESPECIAL DE DOTACIÓN E INFRAESTRUTURAS “AS COSTEIRAS”

ZONA AFECTADA POLO PLAN ESPECIAL DE DOTACIÓN E INFRAESTRUTURAS “AS COSTEIRAS”
FOTO: SOS GROBA // Zona afectada polo Plan Especial «As Costeiras».
Anuncios