ANTIGO CENTRO DE SAÚDE DE PANXÓN

ANTIGO CENTRO DE SAÚDE DE PANXÓN
FOTO: UCN // Antigo Centro de Saúde de Panxón.