HELENA MOLARES E EMMA ARANA VAN PRIMEIRAS EN 420 NA FINAL DA LIGA SOCIAL BAITRA

HELENA MOLARES E EMMA ARANA VAN PRIMEIRAS EN 420 NA FINAL DA LIGA SOCIAL BAITRA
FOTO: ROSANA CALVO // Helena Molares e Emma Arana van primeiras en 420 na Final da Liga Social Baitra.