SARRADE E AMORÍN CO PRESIDENTE DA FGV E O COMODORO DO MRCYB

SARRADE E AMORÍN CO PRESIDENTE DA FGV E O COMODORO DO MRCYB
FOTO: ROSANA CALVO // Sarrade e Amorín co presidente da FGV e o comodoro do MRCYB.