A CEMMA FINALIZA A CAMPAÑA DE MOSTRAXES TURGASUR CON 52 AVISTAMENTOS DE ARROACES

A CEMMA FINALIZA A CAMPAÑA DE MOSTRAXES TURGASUR CON 52 AVISTAMENTOS DE ARROACES
FOTO: CEMMA // Manda de arroaces fotografada na área Rede Natura 2000 ZEC Illas Estelas, durante unha das mostraxes TurGaSur.